Ενημέρωση Διδακτικού προσωπικού

Αναγνώριση φοιτητών που βρίσκονται σε κατάσταση στρες

Το παρόν είναι ένας σύντομος "οδηγός"* για να μπορείτε να αναγνωρίσετε πιθανά προβλήματα ή και κατάσταση στρες σε φοιτητές / φοιτήτριες. Στην περίπτωση που κάποιος/α παρουσιάζει αρκετά από τα παρακάτω στοιχεία για ένα εύλογο χρονικό διάστημα είναι καλό να προσεγγίσετε και να ρωτήσετε αν χρειάζεται στήριξη εκπαιδευτική ή και ψυχολογική.

 • Σημαντική πτώση στην ακαδημαϊκή επίδοση
 • Παρατεταμένη απουσία από τις υποχρεωτικές παρακολουθήσεις
 • Παρατεταμένη μελαγχολική διάθεση
 • Απόσυρση, κοινωνική απομόνωση
 • Απάθεια, αδιαφορία
 • Μόνιμος εκνευρισμός
 • Έντονη επιθετικότητα
 • Κακή προσωπική υγιεινή
 • Ανησυχητικές αναφορές-παράπονα από άλλους συμφοιτητές

Επισημαίνεται πως εάν ένας φοιτητής/α παρουσιάζει κάποια από τα στοιχεία της λίστας δεν σημαίνει απαραίτητα πως αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό ζήτημα. Η προσέγγιση γίνεται με πρωτοβουλία του καθηγητή και ο βασικότερος συντελεστής είναι η εμπειρία του ως εκπαιδευτικός.

*Ο "οδηγός" αυτός σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί διαγνωστική διαδικασία ούτε και εγγυάται τη διάγνωση ψυχικών νόσων.

Πως μπορεί να βοηθήσει ο καθηγητής

Ο καθηγητής πρέπει να έχει στο νου του:

 • Μερικοί φοιτητές δυσκολεύονται περισσότερο από τους άλλους.
 • Όλοι οι φοιτητές πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες.
 • Ο φοιτητής μπορεί να αντιμετωπίζει προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα.
 • Δείτε προσεκτικά τον φάκελο του φοιτητή, μπορεί να έχει μαθησιακές δυσκολίες και να μη σας το έχει αναφέρει.
 • Όταν μιλήσετε με τον φοιτητή ακούστε τον προσεκτικά και προσπαθήστε να μην είστε επικριτικοί αλλά υποστηρικτικοί. Χρησιμοποιείστε φράσεις όπως «ξέρω ότι μπορείς καλλίτερα» και όχι φράσεις του τύπου «σε προειδοποιώ».
 • Δώστε πάντα μια 2η ευκαιρία και πείτε το.
Σε περίπτωση σημαντικού - επείγοντος προβλήματος ενημερώσατε τους αρμόδιους φορείς-αρχές.
Το διδακτικό προσωπικό μπορεί να ενημερώσει το φοιτητή ή τη φοιτήτρια για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού και να τον ενθαρρύνει, ώστε να αιτηθεί συνάντηση με τον Κοινωνικό Λειτουργό ή το Ψυχολόγο. Επιπροσθέτως και το Διδακτικό Προσωπικό μπορεί να έχει άμεση επικοινωνία με την ομάδα του Συμβουλευτικού Σταθμού για τη διαχείριση των περιστατικών που ανακύπτουν με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.