Πιστοποίηση χρήστη

Για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του website, θα πρέπει να πιστοποιηθείτε μέσω του κεντρικού συστήματος πιστοποίησης χρηστών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (πανεπιστημιούπολη Καβάλας) κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. 

Πιστοποίηση χρήστη - Login