Συμβουλευτική στήριξη ψυχολόγου

Η συμβουλευτική είναι μία διαδικασία κατά την οποία ο φοιτητής μπορεί να μιλήσει για κάποιο προσωπικό του πρόβλημα με κάποιον ειδικό που καταλαβαίνει την κατάσταση και μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση αυτού.

Πολλές φορές τα προσωπικά προβλήματα που παρουσιάζουν οι φοιτητές δημιουργούν δυσκολίες στις σπουδές τους. Με τη βοήθεια της συμβουλευτικής προβλήματα όπως το άγχος εξετάσεων, η καταθλιπτική διάθεση, οι δυσκολίες κοινωνικών σχέσεων, προβλήματα εξαρτήσεων κ.α. μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτρέποντας στον φοιτητή/φοιτήτρια να αποκτήσει μια θετική αυτοεικόνα και να αποφύγει τη συσσώρευση προβλημάτων που συχνά οδηγούν σε χρόνιες ψυχικές νόσους.

Η συμβουλευτική:

  • Είναι απόλυτα εμπιστευτική και τηρείται το απόρρητο.
  • Σας αντιμετωπίζει ίσα και με σεβασμό στην προσωπικότητά σας ή και τις επιλογές σας.
  • Προσφέρεται δωρεάν.
  • Η ψυχολογική συμβουλευτική διεξάγεται αποκλειστικά από αδειούχο / πιστοποιημένο ψυχολόγο .

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Φοιτητών μπορεί να σας στηρίξει και σε ειδικές περιπτώσεις να σας κατευθύνει στις σωστές επιλογές ή και σε εξωτερικούς συνεργάτες ανάλογα με την περίπτωση ή και τη σοβαρότητα του προβλήματός σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.