Παροχή συμβουλευτικής σπουδών

Ο Κοινωνικός Λειτουργός ως Σύμβουλος Σπουδών με αποδοχή και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε φοιτητή, υποστηρίζει και βοηθά άτομα που ανήκουν κυρίως σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ), εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες. Η πίεση για ολοκλήρωση των σπουδών και επαγγελματική αποκατάσταση μπορεί να δημιουργήσει αρνητικές ψυχικές και κοινωνικές συνέπειες στον φοιτητή. Η συμβουλευτική σπουδών στοχεύει στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας των ατόμων αλλά και στην αναγνώριση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους, ώστε να τους καθοδηγήσει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων τους, τους οποίους οι ίδιοι οι φοιτητές/ τριες έχουν θέσει.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Φοιτητών μέσα από την Συμβουλευτική Σπουδών και με γνώμονα τις δυνατότητες των φοιτητών και την αξιοποίηση αυτών, αναλαμβάνει να δώσει κατευθύνσεις με σκοπό αρχικά την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση των δυσκολιών. Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενδυνάμωση και εμψύχωση είναι μέλημα του συμβούλου, ώστε το άτομο να ενισχυθεί και να μπορέσει να ολοκληρώσει με ομαλά τις σπουδές του αλλά και να θέσει νέους επαγγελματικούς στόχους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.