Συμβουλευτική στήριξη κοινωνικού λειτουργού

Ο Κοινωνικός Λειτουργός ανήκει στα επαγγέλματα ψυχικής υγείας και παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική. Μέσα από υποστηρικτικές υπηρεσίες ενημερωτικού, συμβουλευτικού και διαγνωστικού χαρακτήρα σε άτομα, ομάδες και κοινότητα επιδιώκει την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρωπίνων αναγκών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

Ο κοινωνικός λειτουργός εργάζεται με ποικίλες ομάδες πληθυσμού, ωστόσο εστιάζει το ενδιαφέρον του σε άτομα που αντιμετωπίζουν συναισθηματικά και σωματικά προβλήματα (ψυχική ασθένεια, κατάθλιψη, αναπηρία, μαθησιακές δυσκολίες κ.α.), αλλά και σε ευάλωτες και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες (άνεργοι, χρήστες, άποροι, πρόσφυγες κ.α.).

Μέριμνα του επαγγελματία είναι η εκτίμηση και παρακολούθηση κοινωνικών και ψυχοσυναισθηματικών αναγκών του πληθυσμού των φοιτητών/φοιτητριών που εξυπηρετεί καθώς και η κοινωνική ενσωμάτωση, κοινωνική συμμετοχή και ισοτιμία αυτών. Προσπαθεί σε συνεργασία με μαζί του να τον/την ενδυναμώσει και διαχειριστεί δυσλειτουργικές καταστάσεις και καταστάσεις κρίσεων.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Φοιτητών μπορεί να σας βοηθήσει στην διερεύνηση, καταγραφή και παρέμβαση για κοινωνικά, συμπεριφορικά, περιβαλλοντικά και ζητήματα σπουδών που επηρεάζουν την ψυχική και σωματική σας υγεία. Στόχος μας είναι η παροχή συμβουλευτικής σπουδών αλλά και η πρόληψη και η αντιμετώπιση των αναγκών των φοιτητών και η προσαρμογή τους στον εκπαιδευτικό χώρο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.