• 2510.462295

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

Προκειμένου να συμμετάσχετε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΚΟ ψυχολογικής και οικονομικής υποστήριξης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλας, θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε το γενικό ερωτηματολόγιο το οποίο έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για τους φοιτητές του ιδρύματος.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες του website. Για την πιστοποίησή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία πρόσβασης φοιτητή που σας έχουν δοθεί από το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλας.

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

 

Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν είναι απόρρητα και προστατεύονται βάση GDPR