Στατιστικά στοιχεία

 

Στατιστικά 2020

Η αποτίμηση των δραστηριοτήτων της Πράξης “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος” (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας) με Κωδικό ΟΠΣ 5048170 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας έκθεσης ειδικής  επίτευξης τιμών στόχου και αποτυπώνει ένα μέρος και μόνο του έργου που έχει συντελεστεί στο χρονικό διάστημα 1.1.2020 -31.12.2020.

Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν υποστήριξη

Ως συμμετέχοντες νοούνται τα άτομα που επωφελούνται άμεσα από την Πράξη, δύνανται να ταυτοποιηθούν και να ζητηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία και για τα οποία έχει προβλεφθεί συγκεκριμένη δαπάνη.

Οι 77 ωφελούμενοι αναλύονται ως εξής

Εκ των οποίων  33 Γυναίκες και 44 Άντρες

Η κλίμακα κατάταξης των δεικτών είναι η εξής, ανά φάση/στάδιο εφαρμογής του Προγράμματος

Α/Α

MemberId

Φύλο

Τμήμα

Υπογραφή

1

1913

1

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

2

2018

1

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

3

1902

2

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

4

2033

1

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

5

1874

2

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

6

1895

2

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

7

2047

2

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

8

1869

1

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

9

1912

1

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

10

1987

2

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

11

2015

1

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

12

1880

1

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

13

1879

2

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

14

1908

1

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

15

2029

1

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

16

2045

2

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

17

2048

1

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

18

1914

1

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

19

1886

2

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

20

1907

2

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

21

1867

2

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

22

2028

1

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

23

1940

2

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

24

2023

1

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

25

1655

1

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

26

1865

1

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

27

1871

2

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

28

1887

1

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

29

1654

1

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

30

1903

1

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

31

1881

1

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

32

2068

1

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

33

1888

2

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

34

2072

1

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

35

1859

1

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

36

1860

1

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

37

2067

1

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

38

1890

2

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

39

1849

1

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

40

1979

2

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

41

2034

1

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

42

2030

1

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

43

1862

2

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

44

1866

2

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

45

1657

2

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

46

2043

1

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

47

1882

1

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

48

1960

2

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

49

1876

1

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

50

2040

2

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

51

1868

1

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

52

2066

1

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

53

1901

1

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

54

2037

1

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

55

2073

2

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

56

1853

1

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

57

2026

2

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

58

2013

1

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

59

2017

1

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

60

1873

2

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

61

2014

2

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

62

2025

2

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

63

1861

1

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

64

1986

2

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

65

2042

2

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

66

2016

1

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

67

1891

2

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

68

2031

1

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

69

1900

2

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

70

1904

2

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

71

1896

1

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

72

1905

2

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

73

1461

2

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

74

1468

2

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

75

1922

1

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

76

1878

1

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

77

6289

1

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

 

Αριθμος Υποτροφιών σε φοιτητές ΑμεΑ ή από ΕΚΟ.

Ο δείκτης που αφορά τον αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές ΑμεΑ ή από ΕΚΟ για την περίοδο αναφοράς έχει ποσοτικοποιηθεί ως εξής:

α/α

Τμήμα

Αρ. Πρωτοκόλλου

Μοριοδότηση

Υπογραφή

1

ΦΥΣΙΚΗΣ

Φ.20.2/7660_02/06/2020

114,91

Ψηφιακή Υπογραφή

2

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Φ.20.2/7367_28/05/2020

113,9

Ψηφιακή Υπογραφή

3

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Φ.20.2/7706_02/06/2020

108,67

Ψηφιακή Υπογραφή

4

ΦΥΣΙΚΗΣ

Φ.20.2/7658_02/06/2020

106,96

Ψηφιακή Υπογραφή

5

ΦΥΣΙΚΗΣ

Φ.20.2/7465_29/05/2020

97,24

Ψηφιακή Υπογραφή

6

ΜΗΧ.ΤΕΧΝ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ. ΑΕΡΙΟΥ

Φ.20.2/7604_28/05/2020

128,96

Ψηφιακή Υπογραφή

7

ΜΗΧ.ΤΕΧΝ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ. ΑΕΡΙΟΥ

Φ.20.2/7765_02/06/2020

124,2

Ψηφιακή Υπογραφή

8

ΜΗΧ.ΤΕΧΝ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ. ΑΕΡΙΟΥ

Φ.20.2/7685_02/06/2020

123,9

Ψηφιακή Υπογραφή

9

ΜΗΧ.ΤΕΧΝ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ. ΑΕΡΙΟΥ

Φ.20.2/7550_01/06/2020

121,6

Ψηφιακή Υπογραφή

10

ΜΗΧ.ΤΕΧΝ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ. ΑΕΡΙΟΥ

Φ.20.2/7678_02/06/2020

119,68

Ψηφιακή Υπογραφή

11

ΧΗΜΕΙΑΣ

Φ.20.2/7656_02/06/2020

121,87

Ψηφιακή Υπογραφή

12

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Φ.20.2/7708_02/06/2020

121,04

Ψηφιακή Υπογραφή

13

ΜΗΧ.ΤΕΧΝ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ. ΑΕΡΙΟΥ

Φ.20.2/7623_01/06/2020

119,4

Ψηφιακή Υπογραφή

14

ΜΗΧ.ΤΕΧΝ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ. ΑΕΡΙΟΥ

Φ.20.2/7575_01/06/2020

117,33

Ψηφιακή Υπογραφή

15

ΧΗΜΕΙΑΣ

Φ.20.2/7686_02/06/2020

139,66

Ψηφιακή Υπογραφή

16

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Φ.20.2/7455_29/05/2020

122,61

Ψηφιακή Υπογραφή

17

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Φ.20.2/7680_02/06/2020

100,03

Ψηφιακή Υπογραφή

18

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Φ.20.2/7573_01/06/2020

86,16

Ψηφιακή Υπογραφή

19

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Φ.20.2/7674_02/06/2020

79,41

Ψηφιακή Υπογραφή

20

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Φ.20.2/7707_02/06/2020

74,97

Ψηφιακή Υπογραφή

21

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Φ.20.2/7705_02/06/2020

74,86

Ψηφιακή Υπογραφή

22

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Φ.20.2/7701_02/06/2020

67,46

Ψηφιακή Υπογραφή

 

 

 


Στατιστικά 2018-2019

Η αποτίμηση των δραστηριοτήτων της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ ΑΜΘ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030939 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας ειδικής  επίτευξης τιμών στόχου αποτυπώνει ένα μέρος και μόνο του έργου που έχει συντελεστεί στο χρονικό διάστημα 11-2018 με 12-2019.

Ως συμμετέχοντες νοούνται τα άτομα που επωφελούνται άμεσα από την Πράξη, δύνανται να ταυτοποιηθούν και να ζητηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία και για τα οποία έχει προβλεφθεί συγκεκριμένη δαπάνη.

Οι 339 ωφελούμενοι αναλύονται ως εξής:

  • 71 Περιπτώσεις Κοινωνικού λειτουργού
  • 268 Περιπτώσεις ψυχολόγου

Εκ των οποίων 191 Γυναίκες και 148 Άντρες

Η κλίμακα κατάταξης των δεικτών είναι η εξής, ανά φάση/στάδιο εφαρμογής του Προγράμματος.

 

MemberId

Φύλο

Έτος εισαγωγής

Τμήμα

Υπογραφή

1659

Άνδρας

2017

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1660

Άνδρας

2015

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1559

Γυναίκα

2015

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1611

Άνδρας

2018

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1662

Γυναίκα

2018

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1380

Γυναίκα

2018

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1634

Γυναίκα

2016

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1663

Γυναίκα

2018

Τμήμα Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Ψηφιακή Υπογραφή

1593

Άνδρας

2017

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1664

Γυναίκα

2015

Τμήμα Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Ψηφιακή Υπογραφή

1665

Γυναίκα

2018

Τμήμα Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Ψηφιακή Υπογραφή

1666

Γυναίκα

2018

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1667

Γυναίκα

2016

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1668

Γυναίκα

2018

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1456

Γυναίκα

2016

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1669

Άνδρας

2002

Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

Ψηφιακή Υπογραφή

1670

Άνδρας

2016

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1671

Γυναίκα

2018

Τμήμα Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Ψηφιακή Υπογραφή

1536

Γυναίκα

2018

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1651

Γυναίκα

2014

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1608

Άνδρας

2017

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1518

Άνδρας

2018

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1672

Άνδρας

2016

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1558

Άνδρας

2015

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1848

Άνδρας

2016

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1616

Γυναίκα

2018

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1674

Άνδρας

2009

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1675

Γυναίκα

2017

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1407

Γυναίκα

2015

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1393

Άνδρας

2015

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1676

Άνδρας

2017

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1412

Γυναίκα

2015

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1454

Γυναίκα

2015

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1447

Άνδρας

2015

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1405

Γυναίκα

2016

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1589

Γυναίκα

2017

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1677

Άνδρας

2017

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1475

Άνδρας

2016

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1678

Άνδρας

2018

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1679

Άνδρας

2018

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1477

Άνδρας

2015

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1429

Άνδρας

2016

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1507

Άνδρας

2014

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1505

Άνδρας

 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1658

Γυναίκα

2017

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1680

Άνδρας

2012

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1681

Γυναίκα

2018

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1682

Άνδρας

2016

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1683

Γυναίκα

2016

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1684

Γυναίκα

2018

Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1685

Γυναίκα

2018

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1538

Γυναίκα

2016

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1686

Γυναίκα

2014

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1687

Γυναίκα

2017

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1461

Γυναίκα

2015

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1508

Άνδρας

2018

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1688

Άνδρας

2018

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1520

Γυναίκα

2015

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1689

Γυναίκα

2015

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1539

Γυναίκα

2015

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1388

Γυναίκα

2018

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1613

Άνδρας

2016

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1690

Άνδρας

2015

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1462

Γυναίκα

2016

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1561

Γυναίκα

2018

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1632

Γυναίκα

2018

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1602

Άνδρας

2015

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1691

Γυναίκα

2018

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1540

Άνδρας

2018

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1562

Γυναίκα

2018

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1463

Γυναίκα

2017

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1621

Γυναίκα

2018

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1692

Άνδρας

2016

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1580

Γυναίκα

2014

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1583

Άνδρας

2017

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1620

Γυναίκα

2018

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1693

Άνδρας

2005

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1694

Άνδρας

2016

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1612

Άνδρας

2016

Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών

Ψηφιακή Υπογραφή

1530

Άνδρας

2017

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1479

Γυναίκα

2017

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1695

Γυναίκα

2015

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1381

Άνδρας

2015

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1396

Γυναίκα

2015

Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών

Ψηφιακή Υπογραφή

1438

Άνδρας

2018

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1378

Γυναίκα

2017

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1497

Γυναίκα

2014

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1458

Γυναίκα

2015

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1581

Άνδρας

2017

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1439

Άνδρας

2016

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1519

Γυναίκα

2015

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1545

Άνδρας

2011

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1498

Γυναίκα

2017

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1551

Γυναίκα

2016

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1696

Άνδρας

2018

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1614

Γυναίκα

2017

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1499

Άνδρας

2018

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1459

Γυναίκα

2018

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1644

Άνδρας

2018

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1591

Άνδρας

2016

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1697

Γυναίκα

2016

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1698

Γυναίκα

2018

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1590

Άνδρας

2015

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1699

Γυναίκα

2003

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1700

Άνδρας

2016

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1430

Γυναίκα

2017

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1509

Άνδρας

 

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1701

Γυναίκα

2016

Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1575

Γυναίκα

2017

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1702

Άνδρας

2017

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1622

Άνδρας

2017

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1703

Άνδρας

2018

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1704

Γυναίκα

2018

Τμήμα Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Ψηφιακή Υπογραφή

1705

Γυναίκα

2018

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1548

Άνδρας

2018

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1418

Γυναίκα

 

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1529

Γυναίκα

2018

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1630

Γυναίκα

2018

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1515

Άνδρας

2018

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1481

Γυναίκα

2018

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1706

Γυναίκα

2013

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1707

Γυναίκα

2016

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1708

Γυναίκα

2018

Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1582

Άνδρας

2018

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1709

Γυναίκα

2019

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1710

Άνδρας

2016

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1609

Γυναίκα

2016

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1711

Γυναίκα

2018

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1564

Γυναίκα

2011

Τμήμα Αρχικτεκτονικής Τοπίου

Ψηφιακή Υπογραφή

1384

Γυναίκα

2017

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1712

Άνδρας

2016

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1628

Γυναίκα

2018

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1713

Άνδρας

2017

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1714

Άνδρας

2018

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1468

Γυναίκα

2018

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1629

Άνδρας

2011

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1397

Γυναίκα

2018

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1652

Γυναίκα

2018

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1577

Γυναίκα

2018

Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών

Ψηφιακή Υπογραφή

1541

Άνδρας

2018

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1623

Γυναίκα

2014

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1715

Γυναίκα

2014

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1716

Γυναίκα

2017

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1717

Γυναίκα

2017

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1495

Γυναίκα

2012

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1528

Γυναίκα

2017

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1491

Άνδρας

2016

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1563

Γυναίκα

2016

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1594

Γυναίκα

2017

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1482

Άνδρας

2017

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1718

Γυναίκα

2017

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1719

Άνδρας

2017

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1720

Άνδρας

2017

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1846

Άνδρας

2014

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1721

Γυναίκα

2018

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1421

Γυναίκα

2018

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1722

Άνδρας

2017

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1442

Άνδρας

2017

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1723

Άνδρας

2016

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1724

Γυναίκα

2018

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1725

Άνδρας

2019

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1726

Άνδρας

2018

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1727

Άνδρας

2015

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1603

Άνδρας

2015

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1433

Άνδρας

2013

Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1843

Γυναίκα

2014

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1728

Γυναίκα

2019

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1624

Γυναίκα

2016

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1729

Γυναίκα

2005

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1631

Γυναίκα

2016

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1399

Γυναίκα

2015

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1730

Γυναίκα

2018

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1434

Γυναίκα

2018

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1731

Γυναίκα

2018

Τμήμα Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Ψηφιακή Υπογραφή

1584

Άνδρας

2015

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1732

Γυναίκα

2015

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1733

Γυναίκα

2015

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1565

Γυναίκα

2016

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1638

Γυναίκα

2016

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1734

Γυναίκα

2011

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1735

Γυναίκα

2018

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1736

Γυναίκα

2004

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1416

Γυναίκα

2016

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1457

Γυναίκα

2017

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1440

Άνδρας

2017

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1737

Άνδρας

2018

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1450

Γυναίκα

2017

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1592

Γυναίκα

2015

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1607

Άνδρας

2018

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1595

Γυναίκα

2016

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1464

Γυναίκα

2017

Τμήμα Αρχικτεκτονικής Τοπίου

Ψηφιακή Υπογραφή

1649

Γυναίκα

2017

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1604

Γυναίκα

2017

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1617

Άνδρας

 

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1738

Γυναίκα

2014

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1626

Γυναίκα

2015

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1639

Άνδρας

2017

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1566

Γυναίκα

2016

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1615

Άνδρας

2017

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1401

Άνδρας

2016

Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών

Ψηφιακή Υπογραφή

1543

Γυναίκα

2014

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1400

Άνδρας

2015

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1579

Γυναίκα

2015

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1408

Άνδρας

2006

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1567

Γυναίκα

2018

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1739

Άνδρας

2018

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1740

Γυναίκα

2018

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1402

Γυναίκα

2018

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1741

Άνδρας

2016

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1742

Άνδρας

2017

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1403

Γυναίκα

2015

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1640

Άνδρας

2015

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1743

Άνδρας

2018

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1744

Γυναίκα

2002

Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

Ψηφιακή Υπογραφή

1501

Άνδρας

2015

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1746

Γυναίκα

2019

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1465

Γυναίκα

2018

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1747

Γυναίκα

2018

Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1435

Γυναίκα

2015

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1748

Άνδρας

2017

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1752

Γυναίκα

2018

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1436

Γυναίκα

2016

Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών

Ψηφιακή Υπογραφή

1753

Άνδρας

2013

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1754

Γυναίκα

2017

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1755

Άνδρας

2015

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1443

Άνδρας

2015

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1756

Γυναίκα

2016

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1451

Γυναίκα

2018

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1502

Άνδρας

2017

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1757

Άνδρας

2003

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1758

Γυναίκα

2018

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1633

Γυναίκα

2018

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1486

Γυναίκα

2015

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1531

Άνδρας

2016

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1759

Γυναίκα

2014

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1532

Γυναίκα

2016

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1760

Άνδρας

2014

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1415

Γυναίκα

2015

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1761

Άνδρας

1998

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1762

Άνδρας

2017

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1534

Άνδρας

2014

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1655

Άνδρας

2019

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1763

Γυναίκα

2016

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1764

Άνδρας

2016

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1765

Άνδρας

2019

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1413

Άνδρας

2018

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1766

Άνδρας

2018

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1767

Άνδρας

2017

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1768

Γυναίκα

2014

Τμήμα Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Ψηφιακή Υπογραφή

1635

Άνδρας

2018

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1769

Άνδρας

2017

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1770

Γυναίκα

2015

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1844

Γυναίκα

2017

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1560

Γυναίκα

2016

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1771

Άνδρας

2009

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1645

Γυναίκα

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1772

Άνδρας

2017

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1636

Άνδρας

2017

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1773

Άνδρας

2018

Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1774

Γυναίκα

2018

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1437

Γυναίκα

2018

Τμήμα Αρχικτεκτονικής Τοπίου

Ψηφιακή Υπογραφή

1775

Γυναίκα

2017

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1776

Άνδρας

2018

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1467

Γυναίκα

2016

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1466

Γυναίκα

2015

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1544

Άνδρας

2017

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1777

Άνδρας

2018

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1778

Γυναίκα

2018

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1779

Γυναίκα

2018

Τμήμα Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Ψηφιακή Υπογραφή

1780

Γυναίκα

2016

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1535

Άνδρας

2014

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1422

Γυναίκα

2016

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1568

Άνδρας

2015

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1781

Γυναίκα

2018

Τμήμα Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Ψηφιακή Υπογραφή

1782

Γυναίκα

2015

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1569

Γυναίκα

2017

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1382

Γυναίκα

2017

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1406

Άνδρας

2015

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1553

Γυναίκα

2016

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1574

Άνδρας

2015

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1783

Γυναίκα

2006

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1419

Γυναίκα

2016

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1784

Γυναίκα

2001

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1432

Άνδρας

2018

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1785

Άνδρας

2014

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1385

Γυναίκα

2015

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1786

Άνδρας

2017

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1787

Γυναίκα

2016

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1788

Άνδρας

2018

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1789

Άνδρας

2012

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1546

Άνδρας

2017

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1524

Γυναίκα

2014

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1488

Άνδρας

2017

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1790

Άνδρας

2019

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1492

Άνδρας

2018

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1656

Γυναίκα

2015

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1398

Γυναίκα

2018

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1791

Γυναίκα

2015

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1751

Γυναίκα

2017

Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1469

Γυναίκα

2018

Τμήμα Αρχικτεκτονικής Τοπίου

Ψηφιακή Υπογραφή

1792

Γυναίκα

2000

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1657

Γυναίκα

2019

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1521

Άνδρας

2017

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1625

Γυναίκα

2016

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

 

1793

Άνδρας

2011

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1794

Άνδρας

2016

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1576

Άνδρας

2013

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1493

Άνδρας

2015

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1570

Γυναίκα

2018

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1533

Άνδρας

2015

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1795

Άνδρας

2016

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1796

Γυναίκα

2018

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1637

Γυναίκα

2017

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1425

Άνδρας

2012

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1797

Άνδρας

2019

Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1376

Γυναίκα

2017

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1798

Άνδρας

2019

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1487

Γυναίκα

2016

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1522

Άνδρας

2015

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1799

Γυναίκα

2015

Τμήμα Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Ψηφιακή Υπογραφή

1800

Άνδρας

2018

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1596

Γυναίκα

2018

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1503

Άνδρας

2018

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1598

Γυναίκα

2018

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1597

Γυναίκα

2016

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1453

Γυναίκα

2017

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1390

Γυναίκα

2016

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1646

Άνδρας

 

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1389

Γυναίκα

2018

Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών

Ψηφιακή Υπογραφή

1470

Γυναίκα

2016

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1618

Γυναίκα

2018

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1511

Άνδρας

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1426

Γυναίκα

2016

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1654

Άνδρας

2019

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1523

Άνδρας

2015

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1444

Άνδρας

2016

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1557

Γυναίκα

2018

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1427

Άνδρας

2018

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1386

Γυναίκα

2017

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1801

Άνδρας

2018

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1619

Γυναίκα

 

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1547

Γυναίκα

2015

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1571

Γυναίκα

2015

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1494

Γυναίκα

2015

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1802

Γυναίκα

2018

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1803

Γυναίκα

2017

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1804

Γυναίκα

2016

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1605

Άνδρας

2015

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1585

Άνδρας

2015

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1805

Άνδρας

2018

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1806

Γυναίκα

2018

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1807

Άνδρας

2018

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1506

Άνδρας

2016

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1452

Γυναίκα

2016

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1431

Γυναίκα

2017

Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών

Ψηφιακή Υπογραφή

1808

Άνδρας

2017

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1809

Άνδρας

2015

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1810

Γυναίκα

2013

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1586

Άνδρας

2017

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1641

Άνδρας

2009

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1811

Άνδρας

1991

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1812

Άνδρας

2003

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1606

Γυναίκα

2017

Τμήμα Αρχικτεκτονικής Τοπίου

Ψηφιακή Υπογραφή

1642

Γυναίκα

2017

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1474

Άνδρας

2017

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1428

Γυναίκα

2018

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1489

Γυναίκα

2018

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1552

Άνδρας

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1446

Άνδρας

2015

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1813

Άνδρας

2019

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1643

Γυναίκα

2017

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1600

Γυναίκα

2016

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1814

Άνδρας

2018

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1815

Γυναίκα

2017

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1410

Άνδρας

2004

Τμήμα Αρχικτεκτονικής Τοπίου

Ψηφιακή Υπογραφή

1391

Άνδρας

2015

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1526

Άνδρας

2018

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1573

Γυναίκα

2015

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1816

Άνδρας

2018

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1817

Άνδρας

1988

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1818

Γυναίκα

2018

Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1404

Γυναίκα

2015

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1819

Άνδρας

2018

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1555

Άνδρας

2016

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1377

Άνδρας

2017

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1647

Άνδρας

2018

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1445

Άνδρας

 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1379

Γυναίκα

2018

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1820

Γυναίκα

2017

Τμήμα Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Ψηφιακή Υπογραφή

1650

Άνδρας

2016

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1516

Άνδρας

2016

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1504

Άνδρας

2010

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1490

Γυναίκα

2013

Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών

Ψηφιακή Υπογραφή

1648

Γυναίκα

2014

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1821

Γυναίκα

2017

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1822

Γυναίκα

2016

Τμήμα Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Ψηφιακή Υπογραφή

1823

Άνδρας

2011

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1409

Γυναίκα

2017

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1824

Γυναίκα

2015

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1825

Γυναίκα

2019

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1826

Άνδρας

2017

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1827

Γυναίκα

2014

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1828

Άνδρας

2017

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1471

Γυναίκα

2018

Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών

Ψηφιακή Υπογραφή

1829

Γυναίκα

2017

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1478

Γυναίκα

2018

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1587

Άνδρας

2018

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1588

Άνδρας

2016

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1460

Γυναίκα

2017

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1473

Άνδρας

2015

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1830

Γυναίκα

2019

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1831

Άνδρας

2017

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1424

Γυναίκα

2017

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1449

Γυναίκα

2018

Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών

Ψηφιακή Υπογραφή

1832

Άνδρας

2015

Τμήμα Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Ψηφιακή Υπογραφή

1476

Γυναίκα

2015

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1833

Άνδρας

2015

Τμήμα Φυσικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1537

Άνδρας

2012

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1496

Άνδρας

2015

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1387

Άνδρας

2017

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1834

Άνδρας

2015

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1556

Γυναίκα

2018

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1448

Γυναίκα

2016

Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών

Ψηφιακή Υπογραφή

1395

Γυναίκα

2018

Π.Μ.Σ. Λογιστική και Ελεγκτική

Ψηφιακή Υπογραφή

1383

Γυναίκα

2016

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1414

Άνδρας

2015

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1392

Άνδρας

2015

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1847

Άνδρας

2015

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1472

Γυναίκα

2017

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή Υπογραφή

1835

Άνδρας

2018

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1836

Γυναίκα

2017

Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1837

Άνδρας

2017

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1549

Γυναίκα

2018

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1838

Γυναίκα

2017

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Υπογραφή

1394

Άνδρας

2015

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1554

Άνδρας

2014

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. & Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1514

Άνδρας

2018

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ψηφιακή Υπογραφή

1839

Γυναίκα

2017

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ψηφιακή Υπογραφή

1840

Άνδρας

2016

Τμήμα Πληροφορικής

Ψηφιακή Υπογραφή

1841

Γυναίκα

2016

Τμήμα Χημείας

Ψηφιακή Υπογραφή

1420

Άνδρας

2014

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ψηφιακή Υπογραφή