Σκοπός-Στόχος του προγράμματος

 

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας) έχει αποστολή την επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών και φοιτητριών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής Συμβουλευτικής σπουδών, ψυχολογικής, ψυχοκοινωνικής και οικονομικής  υποστήριξης. 

Το πρόγραμμα "Υποέργο 3: Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας)" αποσκοπεί στην καταγραφή, ενίσχυση και υποστήριξη φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (φοιτητές/τριες με κάποια σωματική ή ψυχική αναπηρία, φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, μετανάστες, πρόσφυγες κ.α) και οποιοιδήποτε άλλοι/ες φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους παρουσιάζουν κάποιο ανασταλτικό για την πρόοδο και ολοκλήρωση των σπουδών τους πρόβλημα.

Ως εκ τούτου στόχος της πράξης είναι η δημιουργία Δομής και η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, που θα συνδράμουν στην επίλυση προβλημάτων, που φοιτητές και φοιτήτριες αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με κυριότερο σκοπό την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Στο πλαίσιο της δράσης θα παρέχεται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών, με σκοπό την αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Οι άξονες της πράξης είναι: 

(α) η δημιουργία δομής υποστήριξης δράσεων φροντίδας και συμβουλευτικής σε φοιτητές ευπαθών κοινωνικών ομάδων, και

(β) η παρότρυνση και η υποστήριξη για την ολοκλήρωση των σπουδών τους μέσω (i) της οικονομικής ενίσχυσης (απονομή υποτροφιών)και (ii) την καταγραφή των αναγκών τους, την ψυχολογική υποστήριξη και την παροχή συμβουλευτικών σπουδών. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε διάρκεια τεσσάρων ετών και θα αφορούν όλα τα Τμήματα στη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας).