Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους Φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας με σκοπό την παροχή δωρεάν υπηρεσιών ψυχολογικής, συμβουλευτικής και οικονομικής υποστήριξης προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις και στην έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν δωρεάν ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη καθώς και οικονομική ενίσχυση μέσα από την χορήγηση ετήσιων υποτροφιών.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Φοιτητών παρέχει:

Υποτροφίες

Χορηγούνται ετήσιες υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει εισοδηματικών - κοινωνικών κριτηρίων και ακαδημαϊκής επίδοσης. Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.

Συμβουλευτική στήριξη ψυχολόγου

Η συμβουλευτική υποστήριξη απευθύνεται στους φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες ενδεικτικά αντιμετωπίζουν:

  • Συναισθηματικές δυσκολίες (μελαγχολία, θυμός, άγχος)
  • Διαπροσωπικές σχέσεις (μοναξιά, χωρισμός, οικογενειακές συγκρούσεις)
  • Υπαρξιακά ζητήματα, (ταυτότητα εαυτού, αίσθηση αυτο-αξίας…)
  • Άγχος εξετάσεων – μειωμένη απόδοση – συγκέντρωση

Συμβουλευτική στήριξη κοινωνικού λειτουργού / Συμβουλευτική σπουδών

Κάποια ενδεικτικά ζητήματα, για τα οποία μπορεί να αναζητήσεις υποστήριξη είναι:

  • Προβλήματα στη φοιτητική ζωή / σπουδές
  • Δυσκολίες προσαρμογής στην ακαδημαϊκή ζωή
  • Δυσκολίες προσβασιμότητας για φοιτητές με Αναπηρία
  • Έλλειψη κινήτρων Δυσκολίες επανένταξης ανενεργών φοιτητών

 

Πανεπιστημιούπολη Καβάλας Αγ. Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ.: 2510 462272
Web: https://eko.teiemt.gr e-mail: eko@teiemt.gr