• 2510.462295

Ο Χώρος μας

Ο χώρος του Συμβουλευτικού Σταθμού Φοιτητών βρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου της βιβλιοθήκης, γραφείο Β04.

Ο χώρος του Συμβουλευτικού Σταθμού Καβάλας

Ο χώρος του Συμβουλευτικού Σταθμού Καβάλας

Ο χώρος του Συμβουλευτικού Σταθμού Καβάλας