Η ομάδα του έργου

Η επιστημονική ομάδα μας στελεχώνεται από το ακόλουθο ακαδημαϊκό και επιστημονικό προσωπικό.

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ρόλος / Αρμοδιότητα email Τηλέφωνο
Οργανωτικό Σχήμα Ομάδας Έργου
Ευρυδίκη Ζαχοπούλου Καθηγήτρια Υπεύθυνη Πράξης ezachopo@ihu.gr 2310 013528
Δημήτριος Μπαντέκας Καθηγητής Υπεύθυνος Υποέργου/Αξιολόγησης Πρόγράμματος dbandek@teiemt.gr 2510 462177
Διαχείριση έργου
Dr Δέσποινα Γκίκα Οικονομολόγος Διαχείριση Έργου dgkika@physics.ihu.gr 2510 462275
Ελένη Δάλλα Λογίστρια Απονομή υποτροφιών σε φοιτητές ΕΚΟ edalla@emt.ihu.gr 2510 462272
Τμήμα συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
Αλεξάνδρα Κάβουρα Κοινωνική Λειτουργός Συμβουλευτική Υποστήριξη eko@teiemt.gr 2510 462295
Παναγιώτης Σαμαράς Ψυχολόγος Ψυχολογική Υποστηριξη eko@teiemt.gr 2510 462295
Τμήμα προσβασιμότητας
Ιωάννης Καλαθάς Ηλεκτρολόγος μηχανικός Εποπτεία Βάσης Δεδομένων kalathas@teiemt.gr 2510 462295
Οδυσσέας Τριαντάφυλλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Εποπτεία Καταγραφής Αναγκών και Διάχυσης Αποτελεσμάτων eko@teiemt.gr 2510 462295