• 2510.462295

Η ομάδα του έργου

Η επιστημονική ομάδα μας στελεχώνεται από δύο ειδικούς ψυχικής υγείας: μια κοινωνική λειτουργό και έναν ψυχολόγο.

Αλεξάνδρα Κάβουρα Παναγιώτης Σαμαράς
Κοινωνική Λειτουργός Ψυχολόγος