Πρόγραμμα στήριξης φοιτητών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Το παρόν πρόγραμμα έχει σκοπό την στήριξη των φοιτητών που ανήκουν σε ΕΚΟ (Ευπαθείς Κοινωνικές ομάδες). Στα πλαίσια της πρωτογενούς πρόληψης ο Συμβουλευτικός Σταθμός Φοιτητών έχει ως στόχο την ενημέρωση αλλά και γενικότερα τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών. Επίσης στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του γενικού φοιτητικού πληθυσμού σε θέματα που τον αφορούν τις ίσες ευκαιρίες  φοιτητών ΕΚΟ. Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Φοιτητών συνεργάζεται και με άλλους συναφείς φορείς, όπως κέντρα ισότητας, κέντρα στήριξης και υπηρεσίες υγείας .