Ισότητα & ίσες ευκαιρίες

Η αρχή της ισότητας αποτελεί πάγια θέση του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλας. Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Φοιτητών έχει τη δυνατότητα να στηρίξει φοιτητές του εκπαιδευτικού μας ιδρύματος που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως μειονότητες, ΑμεΑ, οικονομικά ασθενής, κ.α. ώστε να τους δοθούν ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση.

Ειδικότερα μεγάλη σημασία δίνεται στα θέματα ισότητας των δύο φύλων και της αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών, αλλά και της άρσης των στερεοτύπων που σχετίζονται με κοινωνικά κριτήρια ή και εσφαλμένες αντιλήψεις – προκαταλήψεις.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η βία δεν κάνει διακρίσεις σε φύλο, ηλικία ή κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και δεν υπάρχουν μόνο κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά, αλλά και κακοποιημένοι άντρες. Η βασική διαφορά έγκειται στο γεγονός πως οι γυναίκες δέχονται κυρίως σωματική - σεξουαλική κακοποίηση ενώ οι άντρες συναισθηματική – ψυχολογική.

Αν έχεις πέσει θύμα βίας και δεν επιθυμείς να επικοινωνήσεις με το Συμβουλευτικό Σταθμό Φοιτητών, μπορείς εναλλακτικά να καλέσεις στη γραμμή SOS 15900 που απευθύνεται σε γυναίκες θύματα βίας.

Σύνταγμα 2001(ΦΕΚ 85/Α/18-4-2001) Άρθρο 4 παρ.2 «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.»

  • ΦΕΚ του Ν. 4531/2018 για την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (PDF download)
  • Ν. 3500/2006 για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας (PDF download)
Αν δεν επιθυμείς να επικοινωνήσεις με το Συμβουλευτικό Σταθμό Φοιτητών μπορείς εναλλακτικά να καλέσεις στη γραμμή SOS 15900 που απευθύνεται σε γυναίκες θύματα βίας.