• 2510.462295

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Μια νέα συνεργασία ξεκινά με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα ΙσότηταςΚ.Ε.Θ.Ι. και ειδικότερα το παράρτημα Πειραιά με στόχο την στήριξη των φοιτητών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που διαμένουν στον Πειραιά και χρήζουν στήριξης, ή επιθυμούν να ενημερωθούν για θέματα ισότητας.

Λίστα όλων των συμβουλευτικών κέντρων ανά περιοχή.

Πληροφορίες σχετικά με το αντίστοιχο κέντρο στην Καβάλα, σελίδα στο facebook.