• 2510.462295

Πανδημία Covid19

Πανδημία Covid19
Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Φοιτητών του ΔΙΠΑΕ (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας) σας ενημερώνει για θέματα ψυχολογικής στήριξης σχετικά με την πανδημία Covid19.
Περισσότερα

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
Νέα συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας - Κ.Ε.Θ.Ι. και ειδικότερα με το παράρτημα Πειραιά με στόχο την στήριξη των φοιτητών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που διαμένουν στον Πειραιά και χρήζουν στήριξης, ή επιθυμούν να ενημερωθούν για θέματα ισότητας.
Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μικροεξοπλισμού στο πλαίσιο του υποέργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
Περισσότερα