Συχνές Ερωτήσεις

Τι σημαίνουν τα αρχικά ΕΚΟ;

Το ΕΚΟ δημιουργήθηκε από τα αρχικά των λέξεων Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Οι Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες σύμφωνα με τον Νόμο 4430/2016 διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στις Ευάλωτες και στις Ειδικές Ομάδες.

  • Στις Ευάλωτες Ομάδες ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς και συγκεκριμένα: Φοιτητές με Αναπηρία, Φοιτητές πάσχοντες από σοβαρά παθολογικά προβλήματα, Φοιτητές πάσχοντες από ψυχική νόσο, Φοιτητές (πρώην ή νυν) χρήστες ουσιών, Φοιτητές με παραβατική συμπεριφορά, Φοιτητές οροθετικοί.
  • Στις Ειδικές Ομάδες ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια και συγκεκριμένα: Φοιτητές προερχόμενοι από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, Φοιτητές προερχόμενοι από μονογονεϊκή οικογένεια με χαμηλό εισόδημα, Φοιτητές προερχόμενοι από μειονότητα, Φοιτητές πρόσφυγες/ μετανάστες, Φοιτητές θύματα ενδοοικογενειακής βίας, Φοιτητές θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Φοιτητές πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

 

Σε ποιους φοιτητές απευθύνεται το πρόγραμμα;

Ωφελούμενοι της δράσης είναι προπτυχιακοί Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) ΑΜΕΑ, τα άτομα  ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις οι οποίοι φοιτούν σε Τμήματα/Σχολές του  ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας).

 

Τι παρέχει το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα παρέχει α) δημιουργία δομής υποστήριξης δράσεων φροντίδας και συμβουλευτικής σε φοιτητές ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με σκοπό  (β) την παρότρυνση και  υποστήριξη για την ολοκλήρωση των σπουδών τους μέσω (i) της οικονομικής ενίσχυσης (απονομή υποτροφιών)και (ii) την καταγραφή των αναγκών τους,την ψυχολογική υποστήριξη και την παροχή συμβουλευτικών σπουδών. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε διάρκεια τεσσάρων ετών και θα αφορούν όλα τα Τμήματα στη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας).

 

Οι Υπηρεσίες που παρέχετε είναι δωρεάν;

Όλες οι παροχές είναι δωρεάν.

 

Πως μπορώ να λάβω τις υπηρεσίες τις υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Σταθμού;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Συμβουλευτικό Σταθμό

Φωτεινή Παπαδόπουλου - Κοινωνική Λειτουργός

Ωράριο Λειτουργίας: 08:30- 16:30 (Δευτέρα έως Παρασκευή)

Τηλ. Επικ.: 2510462295

E-mail: eko@teiemt.gr  &  fpapad@emt.ihu.gr

 

Που βρίσκεται το Γραφείο του Συμβουλευτικού Σταθμού;

Το γραφείο του Συμβουλευτικού Σταθμού βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη (ισόγειο), γραφείο Β04

Αγ. Λουκάς

65404, Καβάλα

τηλ.: 2510.462275,272

 

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να κάνω χρήση των υπηρεσιών του Συμβουλευτικού Σταθμού;

Για όλες τις υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Σταθμού  απαιτείται μόνο να είστε εγγεγραμμένος/η φοιτητής/τρια της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, διδακτορικός).

 

Πως διασφαλίζεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων;

Οι ωφελούμενοι έρχονται σε επαφή με τους κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι τους ενημερώνουν πλήρως για τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί και για τους σκοπούς του προγράμματος. Αφού συναινέσουν με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση, η οποία αναγράφει τους λόγους συλλογής των προσωπικών δεδομένων, βάσει πάντα της κείμενης νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ), προβαίνουν στη λήψη των προσωπικών στοιχείων των ωφελούμενων μέσω του Κοινωνικού Ιστορικού.

Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί τηρούνται σε αρχείο το οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι δεσμεύονται να τηρήσουν το επαγγελματικό απόρρητο βάση της δεοντολογίας του επαγγέλματός τους (άρθρο 4 παρ.4 του Διατ.690|1961).