Συμπλήρωση ερωτηματολογίων

Προκειμένου να συμμετάσχετε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΚΟ ψυχολογικής και οικονομικής υποστήριξης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλας, θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε το γενικό ερωτηματολόγιο το οποίο έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για τους φοιτητές του ιδρύματος.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες του website. Για την πιστοποίησή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία πρόσβασης φοιτητή που σας έχουν δοθεί από το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλας.

Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν είναι απόρρητα και προστατεύονται βάση GDPR