Στοιχεία Επικοινωνίας

Ο χώρος του Συμβουλευτικού Σταθμού ΚαβάλαςΣυμβουλευτικός σταθμός φοιτητών ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλας

Για  επιπλέον διευκρινίσεις και ραντεβού μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail: eko@teiemt.gr

 Το γραφείο του Συμβουλευτικού Σταθμού βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη (ισόγειο), γραφείο Β04

Αγ. Λουκάς
65404, Καβάλα

τηλ.: 2510462295