Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Μια νέα συνεργασία ξεκινά με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα ΙσότηταςΚ.Ε.Θ.Ι. και ειδικότερα το παράρτημα Πειραιά με στόχο την στήριξη των φοιτητών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που διαμένουν στον Πειραιά και χρήζουν στήριξης, ή επιθυμούν να ενημερωθούν για θέματα ισότητας.

Λίστα όλων των συμβουλευτικών κέντρων ανά περιοχή.

Πληροφορίες σχετικά με το αντίστοιχο κέντρο στην Καβάλα, σελίδα στο facebook.