Έναρξη προγράμματος ψυχολογικής στήριξης

Το πρόγραμμα ΕΚΟ θα ξεκινήσει το Μάρτιου του 2019 και θα παρέχει ψυχολογική και οικονομική στήριξη στους φοιτητές του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Δήλώστε συμμετοχή σήμερα!