Έναρξη λειτουργίας συμβουλευτικού σταθμού

Ο συμβουλευτικός σταθμός του προγράμματος ΕΚΟ θα ξεκινήσει το Μάρτιο του 2019 και θα παρέχει ψυχολογική στήριξη στους φοιτητές του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Κλείστε ραντεβού σήμερα!