Ψηφιακό σεμινάριο (webinar)

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Φοιτητών του  Δι.Πα.Ε. (Πανεπιστημιούπολη  Καβάλας) σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε το ψηφιακό σεμινάριο (webinar) με θέμα: «Οι στόχοι μου για τη νέα χρονιά και πώς θα αντιμετωπίσω τις προκλήσεις;»   την Πέμπτη 14/10/2021  και ώρα 11:00 π.μ., μέσω της εφαρμογής «ΖΟΟΜ», πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

To πρόγραμμα απευθύνεται στους Φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας με σκοπό  την παροχή  δωρεάν υπηρεσιών  συμβουλευτικής  υποστήριξης προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις και προκλήσεις της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, 

*Έπειτα από τη συμπλήρωση συγκεκριμένων ωρών παρακολούθησης των σεμιναρίων που θα διεξαχθούν, θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.