Οικονομική Ενίσχυση-Πρόσκληση Εκδήλ. Ενδιαφέροντος
Οικονομική Ενίσχυση-Πρόσκληση Εκδήλ. Ενδιαφέροντος
Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος» προκηρύσσονται εκατόν τριάντα οκτώ (138) υποτροφίες σε εγγεγραμμένoυς προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων /ΕΚΟ(κατηγορίες χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων ή και ΑΜΕΑ) των Σχολών και των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας. Οι υποτροφίες αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022
Περισσότερα
Xορήγηση εκατό (100) Υποτροφιών EKO (2020-2021)
Xορήγηση εκατό (100) Υποτροφιών EKO (2020-2021)
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. προκηρύσσει την χορήγηση εκατό (100) Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές των Σχολών και των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας) του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
Περισσότερα