Πλήρωση θέσεων συνεργατών
Πλήρωση θέσεων συνεργατών
Πλήρωση πέντε «5» θέσεων συνεργατών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5030939 στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
Περισσότερα
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μικροεξοπλισμού στο πλαίσιο του υποέργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
Περισσότερα
Έγκριση πρακτικού σε πλαίσιο πράξης ΥΠΚΜΦ ΤΕΙ-ΑΜΘ
Έγκριση πρακτικού σε πλαίσιο πράξης ΥΠΚΜΦ ΤΕΙ-ΑΜΘ
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ ΑΜΘ» στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με MIS 5030939 /Μπαντέκας Δ. (ΚΕ 80285)
Περισσότερα
Πρόσκληση 35670/2020
Πρόσκληση 35670/2020
35670/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Περισσότερα
Πρόσκληση 37766/2020
Πρόσκληση 37766/2020
37766/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Περισσότερα
Πρόσκληση 40799/2020
Πρόσκληση 40799/2020
40799/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Περισσότερα
Πρόσκληση 9858/2021
Πρόσκληση 9858/2021
9858/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Περισσότερα
Πρόσκληση 27563/2021
Πρόσκληση 27563/2021
27563/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
Περισσότερα
Έγκριση ανάθεσης
Έγκριση ανάθεσης
Ανάθεση στην Εταιρεία "ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ", την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 1 SCANNER, 3 ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
Περισσότερα
Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας
Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας
Aνάθεση στην Εταιρεία ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ, με ΑΦΜ 094340633, διεύθυνση Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 85-87 ΤΚ:68100 Αλεξανδρούπολη και  τηλέφωνο 2551035013, που αφορά στην προμήθεια/παροχή υπηρεσίας: "Προμήθεια αναλωσίμων (μελάνια) 8 τμχ" με CPV "30125110-5 - Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας"
Περισσότερα